اهداف اقتصاد خرد چیست؟

اهداف اقتصاد خرد چیست؟

اهداف اقتصاد خرد چیست؟

اقتصاد خرد یک زیرمجموعه اقتصادی است که در مورد افراد، موسسه‌ها و خانوارها در مورد نحوه تصمیم‌گیری در مورد تخصیص منابع محدودشان در بازارها مطالعه می‌کند. اقتصادهای خرد، اینکه چگونه تصمیمات بر تقاضا و تأمین کالاها و خدمات اثر می‌گذارد را مورد تجزیه‌وتحلیل قرار می‌دهند که بر قیمت‌های بازار تأثیرگذار می‌باشد. یکی از اهداف اصلی اقتصادهای خرد ارزیابی متدهایی را شامل می‌شود که بازارها برای تنظیم قیمت‌های مرتبط از بین کالاها و خدمات استفاده می‌کنند و منابع کمیاب برای کاربردهای جایگزین را تخصیص می‌دهد.

انصاف

انصاف زمانی به دست می‌آید که درآمد و ثروت در یک جامعه به صورت عادلانه توزیع می‌شوند. هر شخص برای عدالت می‌جنگد؛ اما آنچه عدالت را می‌سازد قابل بحث می‌باشد. آنچه عدالت را برای یک نفر معنا می‌کند می‌تواند برای دیگران متفاوت باشد. برای مثال، یک فرد زمانی می‌تواند بگوید عدالت دست یافتنی است که همه از درآمد و ثروت برابری برخوردار باشند. نفر بعد خواهد گفت که عدالت زمانی اتفاق می‌افتد که مردم برای محصولشان به یک نسبت مساوی درآمد داشته باشند. اقتصاد خرد برای دستیابی به عدالت بر مبنای این مفاهیم متفاوت تساوی و عدالت تلاش می‌کند.

اثربخشی

اثربخشی زمانی حاصل می‌شود که همه حداکثر مقدار رضایتمندی را از منابع موجود داشته باشند. در سطح اثربخشی، یک جامعه نمی‌تواند راهی را تغییر دهد که منابع از آن برای روش دیگر استفاده می‌شوند و تمامیت سطح رضایتمندی به‌دست‌آمده را افزایش می‌دهد. به این ترتیب مسئله، منابع نادر و کمیاب است که بهترین ارتباط زمانی است که منابع محدود برای رضایت نیازمندی‌ها تا حد ممکن استفاده می‌شوند.

پیشرفت و ارتقا

پیشرفت با افزایش تولید کالاها و خدمات به دست می‌آید. رشد با اندازه‌گیری نرخ رشد در تولید مشخص می‌شود. هنگامی‌که یک اقتصاد کالاهای بیشتری از سال قبل می‌سازد، پس پیشرفت در حال روی دادن است. رشد اقتصادی می‌تواند با بالا رفتن مقدار منابع بر حسب زمین، کارگر، سرمایه، کارآفرینی برای تولید محصول استفاده شوند. با رشد اقتصاد، مردم برای برطرف کردن نیازهایشان محصولات بیشتری خریداری می‌کنند و درنتیجه، استاندارهای زندگی ارتقا می‌یابد.

ثبات

ثبات با کاهش تغییر در محصول، قیمت و نیروی کار به دست می‌آید. این هدف به صورت ماهیانه و سالیانه تغییرات در اعلان‌های اقتصادی برای مثال، نرخ تورم، سطح نرخ رشد محصول و نیروی بیکار را مشخص می‌کند. ثبات مزیت به شمار می‌رود زیرا تردیدها در اقتصاد را از میان برمی‌دارد. شرکت‌ها و مصرف‌کننده‌ها می‌توانند راهکارهای تولید طولانی‌مدت و مصرف منظم را دنبال کنند.


منبع

نظرات بازدیدکنندگان