تأثیرات شبکه‌های اجتماعی بر محیط کار: نکات مثبت و منفی

تأثیرات شبکه‌های اجتماعی بر محیط کار: نکات مثبت و منفی

تأثیرات شبکه‌های اجتماعی بر محیط کار: نکات مثبت و منفی

شبکه اجتماعی اغلب شمشیر دو لبه در محیط کار به شمار می‌آید، به این معنا که می‌توانند به ارتباطات کارمندان به‌طور واقعاً کارآمدی کمک کند از سوی دیگر، کاستی‌های آن‌ها را در معرض دید قرار می‌دهد. به همین خاطر، اهمیت شبکه اجتماعی ازآنجایی است که به‌طور صحیح استفاده شود و بافت و محتوای مناسب خود را حفظ کند. در غیر این صورت، منجر به از دست دادن بهره‌وری، حواس‌پرتی، تخلفات کارمندان و کارشکنی می‌شود.

آگاهی و ارتباطات بهتر

شبکه اجتماعی به کارمندان امکان همیشه در دسترس بودن صرف‌نظر از منطقه جغرافیایشان را می‌دهد؛ همچنین موجب روابط اجتماعی سریع‌تر و آگاهی بیشتر در میان تیم‌ها و گروه‌ها می‌گردد. کارمندان می‌توانند بعد از ساعت کاری و بیرون آمدن از دفتر کار در مورد پروژه‌هایشان مشاجره و گفتمان داشته باشند، همچنین آن‌ها را قادر می‌سازند در زمانی که با حوصله هستند، نیز بر روی پروژه خود کار کنند. علاوه بر آن موجب برقراری ارتباط کارمندان با شبکه و ایجاد روابط با مردمی که بر حیطه کاریشان تأثیر می‌گذارند، می‌گردد. سهم اتصال شبکه اجتماعی می‌تواند منجر به درآمدهای بسیار مثبتی در محیط کار شود.

نشاط و روحیه بالاتر

 با اشتراک‌گذاری آسان تصاویر، فیلم‌ها و دیگر محتواها از طریق شبکه‌های اجتماعی، به بالا بردن روحیه و احساس شادی کارمندان کمک می‌کند. تصاویر شادی‌آور از یک جشن کریسمس یا رویداد تیمی شرکت، می‌تواند موجبات افزایش و توزیع سرگرمی را در رسانه‌های اجتماعی در پی داشته باشد. با مشاهده پست‌های افرادی که در شبکه‌های اجتماعی بارگذاری می‌شود می‌تواند خود باعث تشویق کارمندان شود و آن‌ها در قبال تغییرات در محیط کار به روز نگاه دارد. شبکه اجتماعی می‌تواند به کارمندان کمک کند سر از کارها و فعالیت شرکتشان در یک سطح سازمانی و اقتصادی درآوردند. برای مثال، آن‌ها می‌توانند در مورد ادغام یا جمع‌آوری خوراک خبری شرکتشان اطلاعات به دست آوردند.

از دست دادن بهره‌وری و موجب حواس‌پرتی

شبکه اجتماعی می‌تواند اندکی موجب حواس‌پرتی کارکنان شود. گرچه، اگر کارمندان از آن به‌عنوان یک منبع سرگرمی در مقایسه با سایر ابزارهای ارتباطی استفاده می‌کنند، این خود باعث پایین آمدن کارایی نیز می‌گردد. همچنین از دست دادن تمرکز کارمندها از وقایع مهم شامل کم‌رنگ شدن توجهشان در هنگام انجام وظایف مهم کاری شرکت می‌شود. از دست دادن کارایی و نبود تمرکز خود منجر به پایین آمدن کیفیت محصول و خدمات، در کنار هزینه‌های عملیاتی بالا می‌گردد.

تخلف‌ها و کارشکنی‌های کارمندان

هرگز از کارمندان نشنیده‌ایم که برای شکایت از رئیس یا همکارانشان به شبکه اجتماعی می‌روند؛ زیرا آن‌ها از چنین رفتار سطح پایینی خسته شده‌اند. این خود منجر به مجموعه‌ای از مسائل می‌گردد و این به طبیعت بیهوده‌گویی کارمندان دارد. اصولاً، شبکه اجتماعی می‌تواند منجر به دشمنی، افزایش ارزش تخمینی یک اسم و حتی کارشکنی‌هایی شود. اگر کارمندان مراقب نباشند، مشکلاتی را برای شایعه‌پراکنان در شبکه اجتماعی به بار می‌آورد و این خود کار گروهی کارمندان در کنار یکدیگر را سخت‌تر می‌سازد. این خود چرخش شبکه‌های اجتماعی به انجمن‌ها یا گردهمایی‌هایی برای بروز رفتارهای ناجور را تسهیل می‌نماید.

منبع

نظرات بازدیدکنندگان