انواع ارزیابی و نظارت در محیط کار

انواع ارزیابی و نظارت در محیط کار

انواع ارزیابی و نظارت در محیط کار

چگونه خدمات سرویس مشتری را می‌توان آموزش داد

مدیریت عملکرد، مدیران را قادر می‌سازد به نحوه کار و عملکرد کارمندان ارزیابی و نظارت داشته باشند. سیستم‌های نظارت و ارزیابی، ابزارهای مفیدی تلقی می‌شوند که به مدیران در کسب آگاهی از اینکه آیا کارمندان لایق ارتقا رتبه، تشویق، یا در برخی موارد، تنبیه هستند، کمک می‌کند. مدیران می‌توانند از یک یا مجموعی از تاکتیک‌های نظارت و ارزیابی برای سنجش کارمندان خودشان بهره ببرند.

لحظه ای

نظارت‌های لحظه‌ای

نظارت لحظه‌ای شکلی از نظارت و ارزیابی است که به مدیر یا مشاور برای مشاهده عملکرد وظایف کاری یک کارمند نیاز می‌باشد. در محیط مدرسه، نظارت لحظه‌ای به معنای این است که مدیر مدرسه در کلاس درس معلم درحالی‌که وی به درس دادن مشغول است، برای یک روز حضور پیدا می‌کند. در محیط کار، این موضوع یعنی اینکه مدیر در طول جلسات و در پشت میز خود بر روی کارمند به‌طور پنهان نظارت دارد. نظارت‌های لحظه‌ای به ناظران فرصت مشاهده کارمندان را در حین کار می‌دهد و در مورد چیزهایی که کارمندان باید به‌خوبی انجام دهند یا نیاز به بهبود داشته باشد، یادداشت تهیه می‌کند.

ارزیابی

ارزیابی‌های عملکرد

یک ارزیابی عملکرد جلسه نظارت بین کارمند و مدیرش می‌باشد، درست مشابه ساختار یک جلسه مصاحبه. برای مثال، یک نظارت ارزیابی می‌تواند نشان دهد که کارمند نیاز دارد کیفیت کارش را بهبود ببخشد یا باید نحوه همکاری بهتر سازمانی را در محیط کار خود آموزش ببیند. ارزیابی‌های عملکرد باید سازنده و سودمند باشند. هدف آن نباید ترساندن یا کوچک شمردن کارمند باشد.

همدلانه

نظارت همدلانه

نظارت‌ها همدل شامل فعالیت‌های نظارت و ارزیابی می‌باشد که همکاران را در تعیین رتبه یکدیگر در مورد اینکه کدام یک کارشان را بهتر انجام می‌دهند، درگیر می‌نماید. در طول یک نظارت همدل، هر کارمند مسئول ارزیابی و نظارت بر کارمند دیگر است. ابزارهای ارزیابی و نظارت اغلب برای کارمندانی. کاربرد دارد که اطلاعات را گردآوری می‌کنند و آن‌ها را در مورد جستجوی عوامل چالاک می‌سازد. برای مثال، کارمندی باید همواره رتبه مهارت‌های خدمات مشتری همکارش را جویا باشد. مدیران نظارت‌های هم‌رده را جمع‌آوری می‌کنند و آن‌ها را برای رتبه‌بندی افراد درون تیم مورد ارزیابی قرار می‌دهند. رتبه‌بندی‌های نظارتی توسط مدیر برای اعمال تغییرات در وظایف و تکالیف تیم یا برای تغذیه منبع سوخت‌رسانی ارزیابی عملکرد برای کارمندان مستقل مورداستفاده قرار می‌گیرد.

خریدار مخفی

خریدار مخفی

خریدار مخفی فعالیت‌های هستند که بسیاری از شرکت‌ها برای درک نحوه اجرای درست امور توسط کارمندان استفاده می‌شود. در این نوع فعالیت، یک نفر از شرکت، یا کسی که توسط شرکت استخدام شده است، نقش یک مشتری یا کارمند را ایفا می‌کند و با کارمند ارتباط می‌گیرد. کارمند نمی‌داند که توسط مشتری یا کارمند استخدام شده تحت نظارت و ارزیابی است. تجربه خریدار پنهان با کارمند رتبه گذاری می‌شوند و برای بازبینی به مدیر شرکت ارائه می‌گردد.

خودارزیابی

خودارزیابی

خودارزیابی فرآیند نظارتی است کارمند به خود و فعالیتش نمره می‌دهد. خودارزیابی فرصت مناسبی برای تحلیل قدرت‌هاو ضعف‌های کارمندان به ایشان ارائه می‌دهد. مدیران از خودارزیابی‌ها جهت تعیین فرمول ارزیابی عملکرد بهره می‌برند.


منبع

نظرات بازدیدکنندگان